Głosowałem wcześniej, dzisiaj już nie można, tzn. można jednorazowo, czy codziennie raz?