กดเลือกคำว่าเงียบครับ แล้วกดเปิดสั่นเตือน

from app

from app

from app

from app