đợt 1 mới bắt đầu thôi, hiện mới có mi 10 nhận bản 12.5 stable bên rom china. bạn yên tâm là redmi 10x sẽ đk lên 12.5 nhé