mình dùng đc hơn 2 năm về phần chơi game lq siêng suốt chắc tầm 2 tiếng đổ lại thôi.