ko nhé. máy nào hỗ trợ 5G thì tên máy sẽ kèm theo chữ 5G.!