trải qua 3 đời note của xiaomi note 4x,note 7 hiện tại là note 9 pro,với chiến lược kinh doanh giá rẻ cấu hình cao xiaomi đã thành công, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng xiaomi....