รอส่งมาบ้านหลังวันที่ 13 ได้ 256Gb ในราคาเท่า 128Gb แต่ไม่ทันของแถมชุดใหญ่ ยังดีได้ลำโพง smart ของ mi กับของแถมอื่นๆเล็กน้อย