dọn dẹp là dọn rác ứng dụng, dọn sâu là dọn những hình ảnh và video có trog máy và bộ nhớ trog máy còn tăg tốc là xoá bộ nhớ ram đó bn