chưa qua chỉnh màu nên k được đẹp lắm<br>

from app

from app