Bàn phím nhỏ thì nhấp vào dmuxi tên 4 chiều kéo xuống dưới là to ra lại nha bạn.