đã lên androi 11 roi nè máy len androi 11 su dụng dc 1 tuần k bi loi nha máy choi game ok k lag nghe goi ok het k bi j hết ai muốn link tôi dua cho