Khá lâu đấy bạn, chắc tầm đến quý 3 hoặc 4 năm nay