chỉ khi khôi phục cài đặt gốc thì máy mới yêu cầu nhập mật khẩu, nếu sau này có dùng thao tác này bạn nên đăng xuất tài khoản mi trước.