có nhé, máy mới mà sẽ đc up thôi, nhưng phải đợi nhé :)))))