Pączków jest na pęczki. Miałem nie jeść, ale po tym poście... nie będę pościł.