Nếu bạn muốn ẩn file để xem 1 mình bạn thì không cần phải dùng nomedia làm gì cho mệt.
Mình đang dùng trình duyệt file xplore huyền thoại. Nén file muốn ẩn thành file zip và đặt password. Khi nào muốn xem thì vào xplore xem luôn, xplore nó có chế độ đọc trực tiếp file zip như thư mục bình thường. Ngoài ra nó còn cho mình truy cập trực tiếp nhiều site như google drive, one drive, box....
Bạn hãy dùng thử đi, dùng xing là chỉ muốn dùng nó thôi. Rất rất nhiều chức năng hay...