Nó chỉ bán nội địa nên không có rom global nha bạn!