Con này chỉ phát hành nội địa nên sẽ ko có rom Global nha bạn. Bạn có thể tùm rom mod như Xiaomi.eu để cài nếu muốn có tiếng Việt.