ko có đâu nha bạn, còn này chỉ ra tại nội địa à. xem thử có rom EU ko