máy mình không có dòng thông báo đang sạc thù làm thế nào? mi 10t pro 5g