หงุดหงิดกับ camera ทำงานในโหมด work profile ไม่ได้