เอาจริงๆ เกะกะจอเหมือนกัน เเต่เปิดไว้มันก็คล้ายอีกเจ้า 55