อยากรู้วิธีไม่ให้เข้าถึงตั้งค่าเวลาล้อกหน้าจออยู่ค่ะ?

1. settings ช่องค้นหา พิมพ์หาคำว่า ศูนย์ควบคุม (ถ้าระบบเครื่องเป็นภาษอังกฤษพิมพ์ว่า Control center)
2. จะเห็นคำว่า Control center & Notification
3. เลือก Control center & Notification
4. ปัดลงมาเห็นคำว่า Use new Control center (ให้ปิด)

เสร็จสิ้น  ลองปิดพาวเวอร์หน้าจอดู แล้วกดเปิดใหม่
ที่หน้าล็อกสกรีน ปัดลงแล้วมันจะไม่สามารถเข้าถึงศูนย์ควบคุมได้

[!] แต่  ถ้าตั้งแล้วศูนย์ควบคุม Control center & Notification จะกลายเป็นแบบรุ่นเก่านะครับ