แบตเตอรี่มีปัญหามั้ยอาจใช้มานานปีกว่า การใช้งานแบตเตอรี่หนักๆ อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงควรชาร์จให้เต็มเสมอใน1เดือนควรปล่อยให้หมดบ้างเมื่อเต็มควรเลิกชาร์จ แบตเตอรี่บวม มีปัญหาติดต่อศูนย์บริการ ถ้าอยู่ในการรับประกัน เปลี่ยนอะไหล่ฟรี ถ้าหมด ก็มีค่าอะไหล่