1 lub 3 - jakościowo się wyróżniają na tle innych.