Wybór łatwy nie jest. Raz to raz. Wzięło i poszło.