Zakapior z Izerbejdżanu
Cienko, że tak powiem.... 🥺

Masakra