มันเป็นแค่การเมือง ธุรกิจเอกชนเขาไม่เอาด้วยหรอก เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลง