Cũg mới lên android 11 bóng chat bị v bực bội vcl! Có cách khắc phục bóng chat chưa ae? Icon ntn k qtrong. Qtrong lúc ấn vào bóng chat lúc lên lúc k. Lúc lên thì nhìn như bị lỗi app k hiện bàn phím lum la