HIM4564
ซื้อจากais เข้าได้ใช่มั้ยครับ อยากเปลี่ยนแบต 8lite   เกือบจะ2ปีแระ

เปลี่ยนได้ครับ แต่จะหมดประกันไปแล้วอาจมีค่าใช้จ่าย และต้องดูอะไหล่ที่ศูนย์บริการว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องรอสั่งอะไหร่แท้จากต่างประเทศ