Tuấn Thông
Không có Redmi Note 9S luôn rồi.  Buồn ghê

là Redmi note 9 pro đó bạn, nội địa là rn9p, quốc tế là rn9s