ในท้องตลาดพ่อแม่ค้าทำหน้างง บอกไม่มีครับ/ค่ะ เลยสั่งผ่านเน็ตชะเลย