Bác biết s hôg, do chạm đè vô đó là máy sẽ mặc định nhận bác muốn kéo thanh tus bar xuống nên sẽ bị mờ.