máy nào cũng vậy chứ riêng gì redmi note 9s, đó là cảm biến tiệm cận hoạt động ấy mà.