Huy_Gà
vcl bản này là adr 11 đó má. 🤣

ý mình là Android  12  chuẩn bị ra ý . tại ghi nhầm nè