K30 Pro hỏi có được lên Android 12 không thì còn khó trả lời chứ 11 thì chắc chắn bạn nhé!!!