trời , Android 12 còn chưa nghe được gì mấy mà bác đã lo trước 🤷🤷🤷