Mình cảm thấy càng tốt, hài lòng với bản cũ đầy đủ hiệu suất lẫn tính năng còn hơn lên bản mới mà phải chắp vá!!!