ใจเย็นไปครับ ยังมีหวัง อยู่ครับ เขาบอกต้องรอครับ

from app

from app