Kojiro
Ứng dụng đầu tiên anh xóa trên rom Global là cái này :)

play music và play film. xàm lắm. ko sử dụng dc ở vn mà vẫn cài