Trung tâm quá xịn xò! Ao ước 1 lần được đến tham quan.