đang ở đây nhưng sáng chỉ là khách mời mới được vào, có ai thấy thông báo chuyện đó không nhỉ?