Mi 11 chip 888, số đẹp thật! Mong là sản phẩm sẽ được build thật ngon để mình dành tiền mua!!!