Con Rồng này số đẹp quá ha! Ko biết lần này Mi 11 sẽ ra sao nữa.