ntquyet143
Bác chụp ảnh kiểu gì mà đẹp thế ạ???

Mình chỉ giơ máy lên chụp bình thường thôi mà. Sau dùng trình sửa ảnh sẵn có trong thư viện để chỉnh qua.