ก็ต้องป้อนระหัสเพื่อปลดล๊อก หรือไม่อย่างงันก็เข้าเว๊บจากคอเพื่อจอเเก้ระหัส แล้วนำระหัสใหม่มาคีย์