a spróbuj pamięć podręczną apki wyczyścić. Może to pomoże