Long Lê Hoàng
chỉ tôi cách lên với b mà qua ota hay ntn b

có zalo ko ib tôi chỉ cho