up bằng ota có khác gì với up qua phần cập nhật phần mềm trong máy không ạ