Buổi chiều cuối năm mà chơi màu ảnh ảm đạm quá Mod ơi :P